Na úvodní stránku

Konference obměnila prezídium a schválila nové stanovy

Fuček Miloslav

2015-02-24

Informace

Přečteno: 715

Komentářů: 0


Konference TTC Praha zasedala včera po 20. hodině na Harlekýnu. 17 delegátů volilo nové prezídium, kterému končil mandát, schvalovalo nové stanovy a mnoho dalšího. Celé jednání trvalo 90 minut.


Konference si po zahájení zvolila pracovní komise – mandátovou, volební a návrhovou. Mandátová komise vzápětí zkonstatovala, že usnášeníschopnost je 100%. Protože jednací řád umožňuje duplicitu mandátů u členů, kteří jsou ve více oddílech, byly zde tři duplicity, tj. tři členové měli na konferenci dva mandáty (2 hlasy). Fyzicky přítommno bylo tedy 14 osob. Miloslav Fuček zastupovat registrovaný oddíl a oddíl mládeže, Jan Smíšek zastupoval rekreační a registrovaný oddíl a Petr Váňa také zastupoval rekreační i registrovaný odddíl.

 

Konference vzala na vědomí zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2014. Potom schvalovala plán a rozpočet na rok 2015. Ke schvalování rozpočtu se rozvinula diskuse. Plán i rozpočet byly nakonec jednomyslně schváleny sedmnácti hlasy z sedmnácti.

 

Dalším bodem diskuse byly členské a oddílové příspěvky. Změna v členském příspěvku řeší stav, že se loni nestihl vybrat v termínu tak, aby mohla být všem členům prodloužena registrace v termínu, což přineslo následně problémy s pozdním schválením evidenčního seznamu oddílu a následně na to navazující tvorby soupisek a jejich schvalování úplně na poslední chvíli. Z tohoto důvodu konference schválila zkrácení termínu na vybírání členského příspěvku do 30. 4.

 

Protože v následující sezóně s největší pravděpodobností budou hrát v jiné herně než ostatní tři týmy, které tím pádem nebudou platit oddílové příspěvky, byla upravena výše členského příspěvku tak, aby se i tito hráči aspoň částečně podíleli na nejnutnější režii oddílu (nutnost vedení účetniství, nezbytná agenda občanského sdružení, provoz internetových stránek včetně komunikačního systému). Z tohoto důvodu byl členský příspěvek zvýšen o 200,-- resp. 300,-- Kč, ale o téže částku byl snížen roční oddílový příspěvek. Členský příspěvek půjde platit ve dvou variantách, buď v jedné splátce 700,-- Kč, zaplacené do 30. 4. nebo ve dvou splátkách a to 200,-- Kč do 30. 4. a 600,-- Kč do 15. 6. Tento členský příspěvek se týká všech registrovaných dospělých. Pro zvýhodněnou variantu jedné splátky (varinata A) je nutno dodržet termín 30. 4.

 

Rozdělení bylo umožněno pro ty hráče, kteří se nejsou jisti, jestli nebudou chtít na poslední chvíli před začátkem sezóny přestupovat do jiného oddílu. Zaplacením první splátky 200,-- Kč o nic nepřijdou, protože z ní jim bude prodloužena registrace u ČAST, kterou tak nebudou muset oplatit v dané sezóně v jiném případném oddíle. Na zbytek člesnkého příspěvku je více času, protože se z něj platí vklady do soutěží, tj. startovné za jednotlivé týmy (1. a 2. třída 800,-- Kč/tým a 3. třída a nižší včetně 1. třídy žen 600,-- Kč/tým), které je splatné až v průběhu srpna.

 

Oddílový příspěvk registrovaného oddílu zůstává nezměněn oproti předchozí sezóně, pouze je snížen o 200,-- Kč, které bylo převedeno do členského příspěvku. Akruálně jsou jednotlivé varianty takto: varianta A = 2.800,-- Kč zaplacené do 15. 9. (nutnost dodržet termín, jinak nelze tuto zvýhodněnou variantu využít). Varianta B má dvě splátky, 1. splátka je 1.600,-- Kč splatná do 15. 9. a druhá splátka 1.500,-- Kč je splatná do 30. 11. (i zde je nutno dodržet termín druhé splátky). Varinata C má tři splátky a to 1. splátka 1.600,-- Kč do 15. 9., 2. splátka ve výši 800,-- Kč do 30. 11. a 3. splátka ve výši 800,-- Kč do 15. 1.

 

Pro oddíl žen se nic nemění. Ženy platí dvě zálohové splátky po 500,-- Kč v termínech 15. 9. a 15. 1. a následně potom 3. splátku do 10. 4., která bude individuelně vypočítaná pro každou členku dle skutečných nákladů. Důvodem je to, že ženy mají kratší utkání, hrají hodně nerovnoměrně a některé hrají ještě i za muže.

 

Konference schválila, že členové, kteří budou chtít trénovat mimo vyhlášené tréninky, budou mít slevu na stůl v herně v hodnotě 100,-- Kč za stůl (místo 150,-- Kč za stůl) pokud budou trénovat opět s členem TTC Praha. Při hře s nečlenem TTC Praha budou platit za stůl 125,-- Kč. Tento bod je podmíněn tím, že se podaří TJ Stolní tenis Praha zprovoznit hernu stolního tenisu pro veřejnost v cenové relaci jako bylo Centrum zábavy Karlín.

 

Konference upravila i oddílové příspěvky pro rekreační oddíl. Zde budou od září 2015 dvě varianty plateb – varianta A 3.300,-- Kč v jedné splátce do 15. 9. (nutnost dodržení termínu) a varinata B s třemi splátkami 1.200,-- Kč do 15. 9., 1.700,-- Kč do 15. 11. a 700,-- Kč do 15. 2.

 

Na konferenci v diskusi dále zaznělo srovnání obou variant Ďáblice versus Michle. V Ďáblicích zafinacujeme rekonstrukci, ale vložené prostředky se nám vrátí formou dobropisu nájmu. V Michli by byly zhruna stejné náklady na rekonstrukci, ale plně v naší režii (bez návratnosti). Do Ďáblic je volný přístup z ulice (dokonce i bezbariérový), do Michle by byl přístup přes dvoje zamčené dveře a dále výtahem, jehož používání by bylo zpoplatněno (cca 3.000,-- Kč/měsíc). Přístup do Michle je současně problémem i pro majitele, který ase zatím ani nevyjádřil, za jakých podmínek by jej akceptoval (otevírání přes bzučák – otevírání osobně – nebo vůbec). Pro Michli hovoří dopravdí dostupnost, je to kousek od Kačerova i Budějovické, kam mimo metra C jezdí i velké množství autobusů. V Ďábliích vyšší strop (6 m oproti 3,5 m) a větší prostor za stolem (Ďáblice 9 x 4,5 m, Michle 8 x 6 m). Ďáblice s ohledem na vyšší strop a tedy i rozptýlenější světlo, umožňují variabilněji měnit polohu stolů. V Michli by byl stůl pod výbojkou a variabilitu dále omezují sloupy, které jsou od sebe 6 m. Z tohoto důvodu jsou preferovány Ďáblice. Jednání ohledně podpisu smlouvy zatím stále probíhají, ale rámcově by mělo k podpisu dojít tento týden nebo nejpozději v pondělí 2. 3. 2015.

 

Konference dále schválila nové stanovy v podobě předepsané novým občanským zákoníkem a dále schválial výroční zprávu za rok 2014.

 

Konference přistoupila k volební části. Na dalších pět let byl prezidentem TTC Praha zvolen Miloslav Fuček. Dalšími členy prezídia jsou Václav Zahradník, Petr Váňa, David Mutl a nově Jiří Podrazil. V původním prezídiu na vlastní žádost skončil Karel Pešata. Jako delegát na konferenci PTU byl zvolen Miloslav Fuček, náhradník Jan Smíšek a na konferenci PSST byl zvolen jako delegát Miloslav Fuček a jako náhradník Michal Fejks.

 

Oficiální materiály z konference se objeví na internetových stránkách TTC Praha v průběhu tohoo týdne. Usnesení ve finální podobě bude ověřeno ve středu a následně jej také ve čtvrtek nebo v pátek najdete v sekci dokumenty na naší internetové stránce.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
20.06.2019