Na úvodní stránku

Konference TTC Praha vytýčila směr do roku 2020

Fuček Miloslav

2020-02-04

Informace

Přečteno: 104

Komentářů: 0


Devět delegátů s třinácti hlasy ze sedmnácti možných se včera sešlo, aby zhodnotili uplynulý rok a vytýčili směr do roku 2020.


Konference začala v 20.30 hodin po dohrání kontrolního turnaje rekreačního oddílu v Centru stolního tenisu Ďáblice. Po zvolení pracovních komisí zkonstatovala mandátová komise, že konference je usnášeníschopná, protože je přítomno 76,5% delegátů.

 

Následovala zpráva o činnosti TTC Praha za rok 2019, v které byly zhodnoceny všechny tři oddíly – rekreační, registrovaný i mládeže. Z následující zprávy o hospodaření v roce 2019 vyplynulo, že TTC Praha si vede dobře. Konference vzala obě tyto zprávy na vědomí.

 

V dalším bloku se schvaloval plán činnosti na rok 2020 a následně rozpočet na rok 2020, který byl schválen s přebytkem 16.690,-- Kč jako rezerva, protože zatím neznámou jsou dotace, které se dozvídáme až v půli roku.

 

Konference schválila výroční zprávu za rok 2019 a převod výsledku hospodaření z roku 2019 do základního jmění spolku a následovala volba delegátů na valné shromáždění PTU a konferenci PSST, kam byl delegován Miloslav Fuček. Na výroční členskou schůzi TJ Stolní tenis Praha konference nikoho nedelegovala.

 

Před diskusí byly předány ceny za Ligu TTC Praha rekreačního oddílu. Z medailistů byl přítomen pouze Jiří Jansa, který si z obou půlročníků odnesl dvě stříbrné medaile.

 

 

 

V diskusi potom vystoupil Petr Váňa s návrhem, abychom navrhli Městské části Praha – Ďáblice uspořádání turnaje O pohár starosty MČ Praha – Ďáblice. Diskutovalo se i o plesech stolních tenistů, o které bohužel mezi stolními tenisty (v rámci TTC Praha, ale i v rámci celé Prahy) není zájem a proto nemá smysl je do budoucna pořádat. Olga Maláková vystoupila s tím, že by rekreační oddíl měl mít k dispozici více stolů. Poměr je ale nastavena na 4 hráče na jeden stůl, na což jsou i rozpočteny oddílové příspěvky. Konference toto zadala vyřešit vedení rekreačního oddílu, zda se rozhodne vyřešit věc navýšením kapacity stolů za cenu zvýšení oddílových příspěvků. Situace ale bude složitější, protože ne všichni hráči chtějí hrát v pondělí celé dvě hodiny, někteří odcházejí dříve, jiní chodí později. Problémem je, že část hráčů chodí občas poměrně nepravidelně a některé hrací dny zůstávají některé stoly volné, jindy zase chybí.

 

Posledním bodem bylo ověření, zda je konference stále usnášení schopná a následně bylo schváleno usnesení, které bylo posledním bodem programu.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
04.04.2020