Na úvodní stránku

Konference 2021

Fuček Miloslav

2021-02-24

Informace

Přečteno: 95

Komentářů: 0


Konference TTC Praha musela poprvé v historii letos probíhat kvůli pandemii koronaviru per rollam korespondenčně pomocí emailů.


Konference byla korespondenčně uspořádána k datu 22. 2. 2021, kdy všichni členové obdrželi hned po ránu její výsledky – schválené usnesení. Hlasování probíhalo v týdnu před tím s termínem do 18. 2. 2021. Potom byly delegátům rozeslány materiály, o kterých se hlasovalo. Delegáti měli týden na připomínkování a potom týden na samotné hlasování.

 

Konference měla mít 14 delegátů. Nakonec dvě místa zůstala kvůli malému zájmu neobsazena. Při tom „nábor“ delegátů probíhal s poměrně velkým předstihem dva týdny. Rekreační oddíl měl 4 delegáty, které jsme chtěli přednostně obsadit osobami, kteřé hrají pouze rekreačně. To se ale nepovedlo, protože z nich projevil zájem pouze jeden. Jednací řád ale umoňuje, aby člen, který je ve dvou oddílech se mohl konference účastnit s dvěma mandáty (hlasy). Díky tomu byly všechny místa rekreačního oddílu obsazena.

 

Registrovaný oddíl měl mít 9 delegátů. Z toho zůstala bohužel dvě místa neobsazena. Oddíl mládeže zastupuje na konferenci tradičně trenér mládeže, který měl ještě druhý hlas za registrovaný oddíl.

 

Z 15 mandátů se hlasování zúčastnili delegáti s 11 hlasy, takže konference byla usnášeníschopná. Dvě nmísta zůstaly od počátjku neobsazeny (mezi členy nebyl zájem) a jeden delegát, který m,ěl dva hlasy, poslal hlasaovací lístek pozdě (těsně před zveřejněním zpracovaných výsledků).

 

Konference schválila výroční zprávu za rok 2020 a účetní závěrku za rok 2020, které najdete na našich stránkách v sekci dokumenty. Konference byla současně volební a zvolila staronové prezídium na dalších pět let.

 

Smutné je, že přestože bylo hlasování konference tak nenáročné, že se ani nepodařilo obsadit místa všech delegátů. Při tom nebylo nutno být v určitou dobu někde na místě, ale hlasovat šlo z pohodlí domova, kdy si mohl každý delegát zornasizovat čas na prostudování materiálů, na což měl týden a což je práce na maximálůně hodinu a následně potom měl další týden na vyplnění hlasovacího lístku, což zabere maximálně deset minut.

 

TTC Praha již má splněné povinnosti vyplývající z konference, tj. již bylo podáno daňové přiznání. Nyní ještě zbývá zaslat výroční zprávu a účetní závěrku do sbírky listin.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje TTC Praha
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je středa
21.04.2021